O autoškole

Poznejte náš exkluzivní přístup k našim žákům

SLOVA MAJITELE A INSTRUKTORA


Jmenuji se Libor Hořínek. Od svých 23 let se pohybuji v dopravě. Od roku 2002 do roku 2012 jsem pracoval u Policie v Uherském Hradišti, z toho 7 let na oddělení dopravních nehod. Od roku 2012 do roku 2023, jsem se živil jako profesionální řidič v mezinárodní dopravě. Za tuto dobu mám na svém kontě více jak 2.000.000 kilometrů bez dopravní nehody.

Za 21 let praxe, jsem na silnicích zažil snad všechny myslitelné, předvídatelné i nečekané situace.

JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ VÝUKA
A JAKÁ JE MOJE VIZE


Mým posláním je vychovávat novou generaci řidičů, kterým se budu snažit individuálně předat maximální možné množství zkušeností, které jsem za dobu své praxe nasbíral. Vlastnosti, jako pozornost, ohleduplnost a sebeovládání jsou hned za vědomostmi a dovednostmi prvním správným krokem k bezpečnému ovládání auta. Tyto vlastnosti, budu našim žákům důsledně vštěpovat.

Žáci, kteří se budou učit jezdit v naší autoškole, budou od začátku kurzu intenzivně vedeni k automatizaci správných návyků, které jsou nedílnou součástí pro bezpečné ovládání auta. Své žáky naučím, jak správně číst v provozu, tak aby byli schopni rychle, účinně a především adekvátně reagovat na předvídatelné i nečekané situace, které mohou na silnici nastat.

Závěrečné slovo


Abychom si mohli na silnicích každý den užívat své plechové miláčky, je bezpodmínečně nutné, aby každý řidič skutečně znal pravidla provozu na pozemních komunikacích, a měl správné návyky a automatizované zvyky, které následně v krizových situacích můžou odvrátit vznik případné dopravní nehody.

Všem, ať už jste se rozhodli si vybrat naši autoškolu nebo ne, přeju do budoucna hodně šťastných kilometrů bez nehod a samozřejmě také bez pokut.