Výuka teorie

Teoretická výuka pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie o ovládání a údržbě vozidla, teorie zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy bude probíhat v učebně MESIT střední školy, o.p.s.

Jedná se o firemní školu, která svou činnost zahájila již v roce 1952, a dlouhodobě vychovává novou generaci specialistů v elektrotechnických a strojních oborech. MESIT střední škola klade velký důraz na propojení teorie s praxí.

Zřizovatel školy, skupina MESIT, umožňuje studentům, budoucím specialistům v elektrotechnických a strojních oborech, realizovat skutečnou odbornou praxi na špičkově vybavených pracovištích svých dceřiných společností.

Jedná se o nejlépe vybavenou školu v našem regionu, více informací naleznete na stránkách školy www.mesitstredniskola.cz

Fotografie budovy MESIT v Uherském Hradišti