ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B

Vozidla do 3 500kg

Zpět na služby

VOZIDLA ZAŘAZENA DO SKUPINY B


Motorová vozidla s výjimkou vozidel AM, A1, A2, A jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

  • Pokud nejvyšší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg.
  • Nebo v případě rozšíření na skupinu B96 nepřevyšuje 4 250 kg.


Tato skupina opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel B1.

O řidičské oprávnění může požádat pouze osoba, která v době závěrečných zkoušek již dosáhne věku stanoveného zákonem tedy 18 let

Do autoškoly, k získání řidičského oprávnění skupiny B,  se můžete přihlásit již v 17-ti letech, nejlépe 3 měsíce před dovršením 18-ti let

Při dosažení 21 let také opravňuje k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

KOLIK JÍZD MUSÍM V AUTOŠKOLE ODJEZDIT?


Celkem 28 hodin (1 hodina trvá 45 min.)