VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Postupně rozšiřujeme nabídku našich služeb

Zpět na služby

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU


Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel, máte 12 bodů a uplynul již rok nebo jste přišli o řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?Poradíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole? Vyberte si téma, které se Vás týká a získáte informace jak postupovat.

Zákaz řízení


Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

Kdy se může přezkoušení absolvovat?


Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Co je k tomu potřeba přinést?
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení- výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce uplynula doba více než jeden rok)
 • dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

12 bodů


Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. Zdravotní způsobilost se neprokazuje.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

(V praxi tedy doporučujeme provést přezkoušení nejdříve 1 měsíc před uplynutím 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.)

Co je k tomu potřeba přinést?
 • oznámení o dosažení 12 bodů
 • výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • žádost do autoškoly
 • Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

Zdravotní důvody


Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?
 • výpis z karty řidiče (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).